Endelig er den tiden her. Du skal flytte hjemmefra. Kanskje skal du flytte alene eller sammen med gode venner. Eller så skal du dele en leilighet med folk du ikke kjenner fra før. Uansett, er det et nytt kapittel i ditt liv og det er alltid spennende. Men en ting du kommer til å oppdage, hvis du ikke har det allerede, er at alt i den voksne verden koster penger. Og når du først har funnet et sted du vil flytte til så finner du kjapt ut at utgiftene forbundet med å flytte for seg selv stopper ikke med den månedlige husleien. Du må i tillegg betale depositum.

Hva er depositum?

Depositum er en veldig vanlig ting å betale når du leier en hel eller deler av en leilighet. Dette gjelder både når du leier privat eller gjennom en utleiemegler. Depositum er dog ikke penger du gir fra deg for alltid. Disse blir som regel satt på en låst konto og du får pengene tilbake når du avslutter leieforholdet. Leieboerforeningen har følgende definisjon for depositum:

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere. Leieboeren skal få sine penger tilbake ved endt leieforhold dersom hun ikke misligholder leieavtalen. Depositumet skal stå på en depositumskonto i en bank eller annen godkjent finansinstitusjon. Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller å sette det på sin konto. Depositumet kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie sammen med en eventuell bankgaranti. Beløpet kan justeres i takt med husleien dersom det er avtalt. Leieboeren kan når som helst kreve opptjente renter utbetalt.

Størrelsen på depositumet varierer, men som regel tilsvarer det to til tre måneders husleie. Utleieren bestemmer størrelsen på depositumet.

Depositumet gjør altså den første måneden man leier ekstra dyr. Hvis man er ung eller ikke har penger spart opp, kan det være vanskelig å komme opp med hele beløpet på en gang, spesielt hvis man leier for første gang. Hvis du synes det blir mye penger å legge ut, kan du vurdere å ta opp et forbrukslån for å dekke depositumet.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån defineres som et lån uten sikkerhet, altså der man ikke trenger å ta pant i eiendeler eller vise til eksisterende finansielle midler for å få innvilget et lån. Når man tar i pant i en eiendel for å få et lån, sier man seg enig til å gi fra seg den eiendelen hvis man ikke klarer å tilbakebetale lånet. Det er bankens form for sikkerhet når de gi ut lån.

Typisk er det mye høyere rente på et forbrukslån, siden banken må ha en annen form for sikkerhet enn eiendeler. Forbrukslån er ofte også mindre enn andre type lån og de har kortere nedbetalingstid. Det mest attraktive med et forbrukslån er at man kan bruke det på det man vil og ikke trenger å opplyse banken om forbruksmålet i etterkant.

Mange banker tilbyr forbrukslån for depositum og kaller det gjerne for depositumslån, men det er som regel bare et vanlig forbrukslån. Det finnes mange finansinstitusjoner som tilbyr forbrukslån for depositum på dagen, og de har enkle nettbaserte løsninger for å søke om lån. Som regel trenger du kun å oppgi din alder, inntekt og personnummer.

Grunnen til at du blir spurt om personnummer er fordi bankene kommer til å foreta en kredittsjekk på deg. Dette gjøres for å sjekke om du har noen betalingsanmerkninger eller purringer. Å innvilge et forbrukslån til en person som har det er mer risikabelt for bankene. Hvis man allerede skylder penger kan det bety at man enten har liten inntekt eller dårlig håndtering av personlig økonomi, og er dermed mindre i stand til å betale tilbake på ytterlige lån. Derfor har mange banken en regel om at man ikke kan få forbrukslån med betalingsanmerkninger.

Men hvis du har noen betalingsanmerkninger, er det relativt enkelt å fikse. Det du trenger å gjøre er å få slettet betalingsanmerkningene. Det kan du gjøre ved å betale ubetalte regninger som har gått videre til inkassoselskaper. Ta kontakt med de som du skylder penger til og be om en oversikt over alle utestående fordringer de har på deg og betal de så fort som mulig. Å ta kontakt med kredittselskapene tvinger de også om å stoppe saken din, noe som gjør at renter og gebyrer ikke påløper. Det sparer deg penger. Når alle dine utestående krav er betalt, blir også betalingsanmerkningene slettet.

Hvis du av en eller annen grunn ser at du ikke får ordnet med å ta bort alle betalingsanmerkningene frem til den tiden du trenger å ta opp et forbrukslån for depositumet, fortvil ikke. Det finnes kredittinstitusjoner som gir forbrukslån til folk med betalingsanmerkninger. Det vil resultere i en høyere lånerente, fordi institusjonen må fortsatt ha en eller annen form for sikkerhet for lånet. For deg betyr det at den totale summen du kommer til å betale tilbake blir høyere.

Hva du bør tenke på før du søker om et forbrukslån?

Hvis man er ung, begynner å studere og ikke har en stabil inntekt kan tanken på å ta opp et forbrukslån være skummelt. For det første er du kanskje redd for å havne i en vanskelig situasjon økonomisk på grunn av høye kostnader forbundet med et forbrukslån. Selv om du kanskje har fått et forbrukslån med lav rente, er det fortsatt et lån du må betale tilbake og det blir en ekstra utgift hver måned. Du må ta en vurdering av din private økonomi og se an om du kan tåle den ekstra utgiften. Hvis ikke kan det hende at du bli nødt til å ta opp flere lån for å nedbetale gammel gjeld.

Til syvende og siste avhenger det av hvor mye du virkelig trenger å ta opp et forbrukslån for å betale depositum. Å låne privat fra familie eller venner er et alternativ til forbrukslån som kan være mye mer gunstig for deg. Først og fremst fordi du kan sette opp en privat nedbetalingsplan uten høye renter og en nedbetalingstid som er lenger enn det banken vil gi deg.

Hvis du derimot ikke har noen annet valg enn å søke om et forbrukslån for å dekke depositumet, bør du gjør god research i forkant. Før du eventuelt tar opp et forbrukslån, bør du sjekke hvilke tilbydere av forbrukslån som er der ute og hva slags vilkår de har og vurdere det mot din egen økonomi. Det finnes en del gode verktøy på nett hvor du kan sammenligne forbrukslån og finne en som passer deg og din økonomisk situasjon best. Det finnes også såkalte låneformidlere som kan hjelpe deg med å skaffe billig forbrukslån. De sender din søknad til flere forskjellige banker og finansinstitusjoner, og du får flere svar på en gang.

Det gunstige med å ta opp et forbrukslån for å betale depositumet er at de pengene vil du få tilbake når du sier opp leieforholdet ditt, og dermed kan du betale det tilbake til banken. I tillegg får du renter på depositumsbeløpet som du også kan bruke på nedbetalingen av lånet. Hvis du har en god rente på depositumskontoen din, kan det hende at forbrukslånet ikke kommer til å være så dyr for deg likevel. Alt er dog personlig, så du må ta en helhetlig vurdering av din situasjon, lånevilkårene du får og den avtalen for depositumet som du har.

Oppsummering

Når du skal flytte for deg selv og leie en leilighet må du betale depositum. Som regel er depositumsbeløpet stort og det kan være vanskelig å komme opp med hele beløpet på en gang. Det er derfor mulig å ta opp et forbrukslån for å dekke beløpet du trenger til depositum.

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, der man ikke trenger å ta pant i eiendeler eller vise til eksisterende finansielle midler for å få innvilget lån. Hos mange banker kan du få forbrukslån på dagen eller til og med på timen. Alt du trenger er å fylle ut en søknad med din inntekt, alder og personnummer. Det sistnevnt er nødvendig for å foreta en kredittsjekk på deg. Det gjør bankene for å sjekke om du har noen betalingsanmerkninger. Som regel gir ikke ut bankene lån til folk med betalingsanmerkninger, men det finnes unntak. De som innvilger lån for folk med betalingsanmerkninger krever også en høyere rente som sikkerhet for lånet.

Hvis du har betalingsanmerkninger eller synes det blir for dyrt å ta opp et forbrukslån, kan du vurdere å låne privat fra familie eller venner. Hvis det ikke er en mulighet for deg og du velger å gå for forbrukslånet, er det anbefalt å gjøre god research. Du bør også vurdere din private økonomi og se om du har råd til å betale ned på et forbrukslån. Selv om depositum er noe du får tilbake i fremtiden, kan det være lenge til og du må betale for lånet i mellomtiden.

Til syvende og siste, er det lurt å snakke personlig med banken angående lånet, da hvert lån blir vurdert individuelt.