Banker oppgir vanligvis nominell rente på forbrukslån og det er den løpende pålydene renten i en bestemt periode, vanligvis ett år. Den effektive renten forteller derimot hva du faktisk betaler for lånet. Det vil si at alle gebyrer som er tilknyttet lånet, f.eks etablingersgebyr og termingebyr, er inkludert i beregningen. Den nominelle renten er kort forklart den fastsatte renten minus gebyrer. Den effektive renten er det du betaler totalt sett.

Hvis du tar opp et forbrukslån uten sikkerhet vil den effektive renten stort sett variere et sted mellom 8.0% og 22%, og noen ganger høyere. De fleste banker gjør en individuell kredittvurdering/risikovurdering av lånesøkeren og renten fastsettes ut i fra en vurdering basert på lånebeløp, nedbetalingstid og en eventuell kredittscore.

Det er fort gjort å glemme at renten på forbrukslån er fradragsberettiget på selvangivelsen akkurat på samme måte som for boliglån. Du har rett på fradrag for 28% av rentene du har betalt i løpet av et år, noe som kan utgjøre mye penger for mange. Det er derfor lurt å sjekke at det står oppført rett i selvangivelsen.

Eksempel:
Har du et år betalt 10 000 kroner i rene renter for nedbetaling av et lån betyr det at du vil få igjen 2 800 kroner på skatten året etter. Den reelle rentekostnaden din er da 7 200 kroner.